Produkty

Liate podlahy

Prehľad

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo EP 2500 Epoxidová liata podlaha (2K, EP) tl kbu tl
arturo PU 2030 Polyuretánová pružná UV stála liata podlaha (2K, PU) tl kbu tl
arturo PU 2050 Polyuretánová UV stála liata podlaha (2K, PU) tl kbu tl
arturo PU 2060 Polyuretánová liata podlaha (2K, PU) tl kbu tl
arturo PU 2035 Polyuretánová liata pružná podlaha (2K, PU) tl kbu tl
arturo Mistral Bezrozpúšťadlová liata 2K podlaha tl kbu tl

Farebné nátery na podlahy

Prehľad

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo EP 3900 Farebný epoxidový vrchný náter (2K, EP) tl kbu tl
arturo EP 3910 Epoxidový protišmykový náter (2K, EP) tl kbu tl
arturo PU 3320 2K farebný náter tl kbu tl
arturo EP 3010 2K farebný difúzny náter na podlahu a steny tl kbu tl

Transparentné laky na podlahy

Prehľad

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo PU 7180 Transparentný 1K komponentný polyuretánový náter tl kbu
arturo PU 7310 Transparentný 2K polyuretánový náter tl kbu
arturo PU 7320 Vrchný náter tl kbu
arturo EP 7610 Transparentný 2K epoxidový podlahový lak tl kbu
arturo PU 7750 Extra matný vodu obsahujúci 2K polyuretánový podlahový lak tl kbu

Penetrácie

Prehľad

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo PU 6000 PU základný stierkovací náter / záškrabová hmota tl kbu
arturo EP 6200 EP základný stierkovací náter / záškrabová hmota tl kbu
arturo EP 6650 Základný multináter tl kbu
arturo EP 6600 2-zložková penetrácia tl kbu
arturo EP 6955 2-zložková penetrácia, súčasť garážového protišmykového systému OS8 tl kbu
arturo EP 6960 2-zložková penetrácia tl kbu
arturo Epoxy Accelerator epoxidový urýchľovač tl kbu

Vodivé systémy

Prehľad

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo EP 2480 Liata vodivá podlaha tl kbu tl
arturo EP 2490 Liata vodivá ESD podlaha tl kbu tl
arturo EP 3400 Farebný antistatický náter tl kbu tl
arturo EP 6400 Penetračný vodivý náter tl kbu

Nátery na stenu

Prehľad

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo EP 3010 2K farebný difúzny náter na podlahu a steny tl kbu tl

Maltové zmesi / fabióny

Prehľad

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo EP 1851 Maltová zmes na fabióny tl kbu

Špeciálne produkty

Prehľad

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo Flakes Chipsy tl
arturo Black Box Čistiace obrúsky
arturo Stellmittel Tixotropné činidlo tl
arturo Antislip Agent Polypropylénový granulát tl

Novinky