Produkty

EP 3950

Vrchný náter

Arturo EP 3950 transparentný vrchný náter je 2 komponentný vrchný náter na báze epoxidovej živice, s nízkou viskozitou, bez rozpúšťadiel, s hrúbkou 175 - 750 µm.      

Použitie:
Vhodný ako trvanlivý, bezšparý, odolný voči opotrebeniu, transparentný vrchný náter cementových podkladov a presypávaných (popieskovaných) EP liatych podláh.

Vlastnosti:

  • dobrá odolnosť voči chemikáliám
  • bez nonylfenolu

Balenie:
sada 5 kg: A = 3,25, B = 1,75 kg
sada 10 ks: A = 6,5 kg, B = 3,5 kg
Set: A + B = 5 and 10 kg

Spotreba:
200-300 g/m² na vrstvu v závislosti na podklade