Produkty

Liate podlahy

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo EP 2500 Epoxidová liata podlaha (2K, EP) tl kbu tl
arturo PU 2030 Polyuretánová pružná UV stála liata podlaha (2K, PU) tl kbu tl
arturo PU 2050 Polyuretánová UV stála liata podlaha (2K, PU) tl kbu tl
arturo PU 2060 Polyuretánová liata podlaha (2K, PU) tl kbu tl
arturo PU 2035 Polyuretánová liata pružná podlaha (2K, PU) tl kbu tl
arturo Mistral Bezrozpúšťadlová liata 2K podlaha tl kbu tl