Produkty

Penetrácie - Prehľad

Arturo Epoxy Accelerator

Epoxidový urýchľovač pre EP penetrácie / EP záškrab

Epoxidový urýchľovač Arturo je urýchľovač bez obsahu rozpúšťadiel pre epoxidové penetrácie / EP záškrab. Epoxidový urýchľovač Arturo sa pridáva do nasledujúcich epoxidových živíc po procese miešania:

  • Arturo EP6200 záškrab a penetrácia EP6500 (skrátená doba vytvrdzovania 3 namiesto 16 hodín)
  • Arturo EP6950 / EP6955 / EP6960 penetračný náter (skrátený čas vytvrdzovania 4 namiesto 16 hodín)

Vlastnosti:

  • Vhodné na zníženie doby tvrdnutia podlahových systémov Arturo
  • Skrátenie času tvrdnutia až o 80% (pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu)
  • Univerzálne použitie v epoxidových penetráciách / stierkach Arturo
  • Ľahko sa nanáša: zachováva sa nízka viskozita epoxidovej živice
  • Úspora času: nanášanie základného penetračného náteru, záškrabu a liatej podlahy iba v jednom dni
  • Možnosť rýchlej nadväznosti ďalších vrstiev

Balenie:
0,7 kg nádoba (vhodná pre 10 kg sety) alebo 25 kg nádoba

Spotreba:
7% na zmiešaný set (napr. do 10 kg penetračného náteru Arturo EP 6500: pridať 0,7 kg urýchľovača epoxidu Arturo)