Produkty

Transparentné laky na podlahy

Produkt   TL KBÚ RAL
arturo PU 7180 Transparentný 1K komponentný polyuretánový náter tl kbu
arturo PU 7310 Transparentný 2K polyuretánový náter tl kbu
arturo PU 7320 Vrchný náter tl kbu
arturo EP 7610 Transparentný 2K epoxidový podlahový lak tl kbu
arturo PU 7750 Extra matný vodu obsahujúci 2K polyuretánový podlahový lak tl kbu